Hugget i sten

Har Guds bud och bibelordet något att säga i en tid som hyllar normbrytande, och där "gammalt" ofta blir synonymt med inaktuellt? Mer än någonsin kan det få ge befrielse och rädda oss från dom. Bibeltexter: Matteusevangeliet 5:17-20; 22:37-40

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2020-02-23