Hugget i sten – om vila

Per-Eive Berndtsson, präst iKornhillskyrkan i Halmstad gästar denna gången EFS-Kyrkan i Ängelholm och predikar över temat "om vila" som en del av serien Hugget i sten, där vi predikar oss genom Guds tio budord.

Hugget i sten – Om missbruk

Nästan allt går att missbruka, men Guds tanke för människan och allt skapat är att det ska brukas, så att hans namn blir ärat. Han erbjuder oss befrielse, och vi kan på grund av det få ära hans namn med våra liv. Bibeltexter: 2 Mosebok 20:1-2, 7; Filipperbrevet 2:5-12

Hugget i sten – tro

Första budet talar om att vi ska tro på Gud. Tro - detta lilla ord som bär så mycket innehåll. Guds ord inbjuder oss att gensvara på Guds uppenbarelse genom tron - en tro som gör skillnad på djupet.

Hugget i sten

Har Guds bud och bibelordet något att säga i en tid som hyllar normbrytande, och där "gammalt" ofta blir synonymt med inaktuellt? Mer än någonsin kan det få ge befrielse och rädda oss från dom. Bibeltexter: Matteusevangeliet 5:17-20; 22:37-40