Vad är efs-kyrkan.tv

efs-kyrkan.tv är EFS-Kyrkan i Ängelholms Play-kanal. Här kan du se predikningar från våra gudstjänster, varje söndag laddar vi upp dagens predikan så vårt arkiv med undervisning utökas ständigt. Vill du själv se en predikan, behöver du eller din församling en predikant en söndag då ni har svårt att hitta någon eller om din hemgrupp vill ha undervisning så är det bara att hämta en predikan från vår hemsida! Undervisningen finns här för dig, din hemgrupp och din församling. Våra predikningar kan du enkelt ladda ner eller se på vår hemsida. De är till för dig.


Vår vision

Vi vill vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och tjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag. Vi vill se människor och samhällen förändrade av Jesus.

Vi vill att efs-kyrkan.tv ska vara en plats där man kan få fördjupa sin tro och ta del av undervisning på svenska hämtat från ett lokalt sammanhang. Vi vill att du ska känna dig som att du är en del av församlingen när du tittar på en predikan här, att du ska känna dig hemma.

Självklart är du alltid välkommen att besöka EFS-Kyrkan i Ängelholm. Besök gärna vår hemsida www.efs-kyrkan.info