Hugget i sten – tro

Första budet talar om att vi ska tro på Gud. Tro - detta lilla ord som bär så mycket innehåll. Guds ord inbjuder oss att gensvara på Guds uppenbarelse genom tron - en tro som gör skillnad på djupet.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2020-03-01