Detox – Rädsla

Rädsla - denna känsla som vi alla upplever är något som följt oss genom hela vår historia. En känsla som kan uppmärksamma oss på hot och faror men som också kan få oss att handla helt fel. Mitt i denna vår erfarenhet återkommer hälsningen från Herren : Var inte rädd.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2020-01-19