Detox – Frestelse

I vår temaserie om Detox får vi idag höra om Frestelse.

Detox – Min stora mun

Vi har säkert alla sagt saker som vi fått ångra. Men inser vi vilka konsekvenser våra ord kan få? Hur kan vi se till att vi använder våra ord för det som är rätt och sant, i en tid som behöver det mer än någonsin. Bibeltexter: Jakobs brev 3:2-12 Ordspråksboken 26:20-22,27

Detox – Avskärmad

I en tid där vi alltid ska vara tillgängliga blir det ändå mer och mer som avskärmar oss från det viktigaste av allt, att få höra Guds ord och tilltal in i våra liv. Men där du har kört fast och inte ser vägen ut vill Gud tala och arbeta så att ditt liv kan få bära frukt. Bibeltext: Luk 8:4-15

Detox – Rädsla

Rädsla - denna känsla som vi alla upplever är något som följt oss genom hela vår historia. En känsla som kan uppmärksamma oss på hot och faror men som också kan få oss att handla helt fel. Mitt i denna vår erfarenhet återkommer hälsningen från Herren : Var inte rädd.

Detox – oförlåtelse

När Petrus frågar efter ett för hur många gånger man ska förlåta någon ger Jesus ett svar som slår undan benen på honom. Ett svar som visar hur avgörande ett liv i förlåtelse är, och hur Gud vill lyfta oss ur oförlåtelsen. Bibeltext: Matteusevangeliet 18:21-35

Detox- eller inte

Under början av året går vi in i ett gudstjänsttema, Detox, där vi får fundera kring vad vi behöver rensa bort i våra liv och om hur vi lämnar upplevelser och hårda ord bakom oss för att kunna växa som människor. Och det med Jesus i fokus!