Detox- eller inte

Under början av året går vi in i ett gudstjänsttema, Detox, där vi får fundera kring vad vi behöver rensa bort i våra liv och om hur vi lämnar upplevelser och hårda ord bakom oss för att kunna växa som människor. Och det med Jesus i fokus!

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2020-01-05