Att växa i sitt böneliv – bikten

Gudstjänst i EFS-kyrkan i Ängelholm med Lars-Olov Eriksson

Undervisning av: Lars-Olov Eriksson
Inspelad: 2011-02-27