Att växa i sitt böneliv – bikten

Gudstjänst i EFS-kyrkan i Ängelholm med Lars-Olov Eriksson

Om en bön

[vimeo 11503379] Om Bön Predikan av Ingrid Lundström Plats: EFS konferens "Låt din vilja ske" på Sundsgården