Play background image

Allt som vi är i Dig – en ny skapelse / Vidare 16

Från konferensens öppningsmöte, fredagen 12 februari.

Undervisning av Magnus Persson, pastor från United/Öresundskyrkan i Malmö.

Undervisning av: Magnus Persson
Inspelad: 2016-02-14

Prenumerera: RSS