Vi tror – på ett evigt liv

Tanken på evighet är svindlande, men evigt liv är löftet som trosbekännelsen avslutas med. När vi inte bara får kunskap om det, utan av den Helige Ande också får förståelsen, ger det oss helt nya perspektiv på vårt liv. Lite som att lära sig cykla igen.
Bibeltexter: Joh 17:1-3, Apg 2:31-38 / Youtubeklipp: http://youtu.be/MFzDaBzBlL0 (Smarter Every Day)

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2015-05-24