Vi tror – på den Helige Ande

Gud vill använda dig för den tid du lever i och för de människor du möter. Jesus sa: "utan mig kan ni ingenting göra" och vi är lika beroende av Guds Ande idag liksom i varje tid. Vi får tjäna och betjäna varandra utifrån de gåvor Herren lägger ner i våra liv. I denna delen av trosbekännelsens genomgång stannar vi upp inför detta med nådegåvorna. 

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2015-05-04