Vi öppnar ett brev, Efesierbrevet Del 1 av 7

Magnus Lennartsson påbörjar här vår Gudstjänstserie med predikningar som utgår ifrån Efesierbrevet.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2012-07-08