Verktygen – Pengar, sex och makt

Inom områdena Pengar - Sex - Makt möter människor idag många utmaningar som gärna blir till fallgropar. En kristen är heller inte immun mot dessa. Vi behöver redskap och verktyg och därför vill denna predikan peka på att det finns en tanke (ett syfte) med pengar, sex och makt som vi behöver återerövra. Vilket område utmanar dig mest? Fundera över detta och bestäm dig för vilket syfte du själv har.

Undervisning av: Lennart Albertsson
Inspelad: 2017-04-09