Vem är den helige Ande?

Det kristna livet är långt mycket mer än bara en livsåskådning eller en stillsam tro, det är ett andligt och kraftfullt liv. Frågan är bara om vi vågar låta Gud vara gud, så att vi ger honom utrymme i våra liv. Bibeltext: Joh 7:37-39

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2024-05-05