Världens ljus

Symeon och Hanna såg världens ljus. Som kristna kan vi vara världens ljus. Vill du att andra ska se världens ljus i dig?

Undervisning av: David Castor
Inspelad: 2023-04-17