Varhelst vi befinner oss

En temaserie kring den avslutande delen av EFS-kyrkans vision, ”En kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor, varhelst vi befinner oss varje dag”, inleds här med hur vi kan få gör det i och med vårt hem.

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2018-10-07