Varför just Jesus? Är den kristna tron unik?

I en tid när sanning blivit något relativt, nåd och barmhärtighet väcker misstänksamhet och där det sägs att inget egentligen kan sägas om Gud - ja, i vår tid, så är budskapet om Jesus unikt, och provocerande.

Undervisning av: Lars Johansson
Inspelad: 2019-03-03