Vaksamhet och väntan

När vi avslutar kyrkoåret och närmar oss firandet av Jesu ankomst och födelse påminns vi även om tidens slut och Jesu återkomst. En tid då vi uppmanas att var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. En hållning som burit kristna och kyrkan genom alla tider.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2015-11-16