Vaksamhet och väntan

Genom historien har Gud förberett och fullbordat försoningen mellan honom och människan. Nu kallar han oss att förbereda oss med vaksamhet i väntan på Jesus återkomst. I tider då både rädsla och likgiltighet tävlar om att få dominera behöver vi sätta vår förtröstan på honom, så att våra hjärtan brinner av hans ljus. Bibeltexter: Jes 51:4-6; Luk 12:35-40; Mal 3:1-3

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2016-11-14