Vägen till korset

När vi går in i stilla veckan gör vi det tillsammans med Jesus som rider in i Jerusalem. Hela bibelns centrum är nu på väg att nå sin kulmen i Jesu lidande, död och uppståndelse.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2021-03-28