Tron som livsnyckel

Tro  - ett mycket litet storord. Tre små bokstäver som talar om det som är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.
Abraham visar för oss att tro handlar om att lita på Honom som gett oss löftena även då omständigheterna inte ser bra ut. Välkommen att fortsätta att ta del av de viktiga Livsnycklarna.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2014-03-16