Tro och liv

Hur hänger tro och liv ihop? Utifrån Romarbrevet 7:14-25 försöker jag förklara hur vi samtidigt kan synda men ändå vara rättfärdiga. Samt tala om konsekvensen av en tro på Jesus Kristus.

Undervisning av: Jonatan Janerheim
Inspelad: 2016-08-07