Sommargudstjänst med Magnus Lennartsson

Tro och liv.
Vi gör lätt uppdelningar i livet på olika sätt, så även när det gäller vår tro. Men vi har ett liv och allt vad det rymmer. Gud är intresserad av ditt andliga liv utan av HELA ditt liv. En viktig ingrediens i detta är att ha en ödmjuk hållning inför Gud, inför sin omgivning och även inför sig själv.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2015-08-16