Sommargudstjänst

Jesus kallade lärljungarna till att följa honom. Och den kallelsen gäller även oss idag och från det vill Jesus sända ut oss för att visa på honom i ord och gärningar

Undervisning av: Max Arvidsson
Inspelad: 2017-07-16