Sök Guds ansikte 4

Sök Guds ansikte. Gud tog sin boning mitt bland folket när tabernaklet slogs upp. Templet byggdes sen i Jerusalem som platsen där Gud uppenbarade sin härlighet. När Gud utgjuter sin Ande över allt sitt folk tar han sitt boning mitt i sitt folk. Du är ett tempel för Guds närvaro.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2018-01-28