Se jag gör allting nytt

Vi står i en brytpunkt inför hösten och en ny termin. Vad har vi framför oss? Ibland kan man säga att framtiden är som ett oskrivet blad, dagbokens sidor framöver är fortfarande utan text och innehåll. När det gäller framtiden i ett vidare perspektiv stämmer inte det, det finns något som redan är nedtecknat.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2021-09-05