Sänd mig

Hur skulle vårt samhälle se ut om vi alla var radikala kristna? Jesus säger: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Fadersns och Sonens och den Helige andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra

Undervisning av: Björn Hedström
Inspelad: 2021-07-04