Samlas vid korset – där sätts du fri

Ofta söker vi efter lycka och frihet i våra egna begär och önskningar men resultatet av det blir att vi istället blir mer bundna och ofria. Om vi vill uppleva äkta frihet så hittar vi den enbart vid Jesu kors. När vi kommer till honom och säger ”ske din vilja inte min” då och först då, kommer vi hitta den äkta friheten i våra liv.

Undervisning av: Evalotta Kjellberg
Inspelad: 2022-04-03