Sakarias – kallad att förbereda

Guds ingripande i en familj blir också ett ingripande i världshistorien. Ditt bönesvar kommer kanske inte när och hur du förväntar dig, men var beredd på att när Gud svarar vill han göra något ännu större, och använda oss för att förbereda vägen för Jesus till ännu fler personer. Bibeltext: Lukasevangeliet 1:5-25

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2016-11-27