Rättfärdighet som livsnyckel

Gud är rättfärdig - sann och rättvis. Vi är skapade till hans avbild, och genom att Kristus dött för oss får vi också bli klädda i Guds egen rättfärdighet. Det ger oss nyckeln till själva livet, en fullständig frihet och trygghet i honom.

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2014-02-16