Predikan

Denna predikan hölls i EFS-kyrkan i Ängelholm söndagen den 18 augusti av Lotta Lennartsson.

Undervisning av: Lotta Lennartsson
Inspelad: 2013-09-01