Påskens vittnen

Påskens vittnen är hämtat från söndagens namn i kyrkoåret. Både den överskriften och predikotexten från 1 Kor 15:1-20 tar fasta på att uppståndelsen är ett historiskt faktum bevittnat av många, och förändrar allt för oss.

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2024-04-07