Omvändelsen som livsnyckel

Om du liknar ditt liv vid en lång båttur/seglats så förstår vi snart att vi ständigt behöver korrigera vår kurs för att inte hamna snett. Yttre omständigheter påverkar men även vårt inre navigationssystem är skadat. Därför uppmanar Guds ord oss att vända om och ställa våra liv i rätt förhållande till Jesus. Det får vi göra om och om igen under livets gång. Omvändelse är en viktig livsnyckel.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2014-02-23