Omöjligt eller möjligt?

Som kyrka och kristna står vi i ett stort heligt uppdrag. Att nå ut med evangeliet i vår tid. Hur ser vi på möjligheterna i detta?

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2018-08-08