Om gudsfruktan

När kände du senast gudsfruktan? Och vad är skillnaden på det och att vara rädd för Gud? I en tid som glömt Gud, och förnekar honnom, behöver vi följa den helige Johannes Döparens exempel. Bli mindre, för att Han ska bli större. Bibeltext: Luk 1:57-66

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2022-06-26