Om Gud finns, vad skulle du fråga honom?

Vi kan bära på många frågor i livet och det är en väsentlig skillnad på om vi bär dem för oss själva eller om vi riktar dem till någon. Gud är en som vill lyssna på dina.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2023-08-27