om efs-kyrkan.tv

Vad är efs-kyrkan.tv? efs-kyrkan.tv är en del av EFS-Kyrkan i Ängelholm på Internet. Här finns det möjlighet att se predikningar från våra gudstjänster, varje söndag laddar vi upp dagens predikan så vårt arkiv med undervisning utökas ständigt. Vill du själv se en predikan, behöver du eller din församling en predikant en söndag då ni har svårt att hitta någon eller om din hemgrupp vill ha undervisning så är det bara att hämta en predikan från vår hemsida! Undervisningen finns här för dig, din hemgrupp och din församling. Våra predikningar kan du enkelt ladda ner eller se på vår hemsida. De är till för dig. Vår vision Vi vill att människor i Ängelholm med omnejd ständigt ska komma till tro på Jesus Kristus och att människor får fördjupa sin tro. Med omnejd ser vi hela världen som ett missionsfält med tanke på Internets spridning och storlek. Vi vill att efs-kyrkan.tv ska vara en plats där man kan få fördjupa sin tro och ta del av undervisning på svenska hämtat från ett lokalt sammanhang. Vi vill att du ska känna dig som att du är en del av församlingen när du tittar på en predikan här, att du ska känna dig hemma. Självklart är du alltid välkommen att besöka EFS-Kyrkan i Ängelholm. Besök gärna vår hemsida www.efs-kyrkan.info ida gå in på www.efs-kyrkan.info

Undervisning av:
Inspelad: 2015-02-08