När vintermörkret kring oss står

Kampen mellan ont och gott, mellan mörker och ljus gör sig påmind i allas våra liv. Vetskapen om att Livets Ljus för alltid besegrat mörkret ger oss hopp och räddning. När vintermörkret kring oss står - tänd ett ljus. Var ett ljus. 

Undervisning av: Lotta Lennartsson
Inspelad: 2014-12-07