När det oväntade drabbar

När det oväntade drabbar. När Gud handlar i världen kan det mest oväntade ske. Samtidigt finns allt uppenbarat och förberett i Bibeln. Frågan är om vi är beredda att släppa kontrollen och låta det ske också med och i oss? Bibeltexter: Sak 9:9-10, Matt 21:1-9. Videoklipp inför predikan: https://skitguys.com/videos/our-coming-savior-mary-and-joseph

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2018-12-02