Nådens gåvor

Vi utgör alla tillsammans Kristi kropp i våra olikheter och i våra likheter. Lärjungarna ställde vid ett tillfälle sig frågan vem av dem som var störst - kanske utifrån att de började jämföra sig med varandra och en önskan om att vara något mer än de var kallade att vara. Bibelns hälsning är att vi får vila i att vi får och bör vara olika och tjäna varandra utifrån de gåvor och egenskaper vi har fått.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2021-08-08