Nåd och tjänst

Profeten Jona hade klart för sig om vad Gud talat till honom, men hade svårare att förstå Guds hjärta. Vårt uppdrag som kristna, som kyrka, behöver ha Guds nåd som grund. Förstår vi Guds hjärta för det vi är och gör, så får vi en annan blick för vår vardag och dem vi möter.
Bibeltext: Jona 3:10-4:11

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2016-01-24