Mission

Gud kallar människor att delta i Hans mission, att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till alla människor, folk och språk. Sophia Tranefeldt delar med sig av sina erfarenheter av bibelöversättningsarbete i Etiopien.

Undervisning av: Sophia Tranefeldt
Inspelad: 2021-11-14