Mission – det var då

Kyrkan har alltid sänt ut missionärer, i närområdet och till nya länder och folk. Många säger idag att det är förlegat kolonialt beteende som vi ska sluta med. Men tittar vi på dem som gett sina liv för missionen kan vi se att drivkraften i sann mission inte är erövring, utan att ge sitt liv för andra, därför att Kristus har gett sitt liv för alla. Bibeltexter: 1 Tim 2:1-5, 2 Kung 7:9

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2020-11-09