Med Gud och hans vänskap

Vår tid har många likheter med den tid på 1800-talet då den senaste stora väckelsen gick genom vårt land. Till vad och vem sätter vi vårt hopp nu? Bibeltext: Jer 6:16, Rom 8:15, Joh 15:15

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2022-09-04