Med Gud och hans vänskap – Nådens bord

Bibel, bön och församling är centrala ämnen för EFS och väckelserörelser, men var tog nattvarden vägen? Det mysterium riskerar att glömmas bort i en Ordcentrerad rörelse som värderar förnuft och resonemang, men är vaksam på det som övergår förståndet. Låter vi då Gud vara Gud, och litar vi på hans ord? Bibeltext: Joh 6:53-58

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2022-09-25