Med Gud och hans vänskap

Rosenius insåg på djupet behovet av församlingens gemenskap genom sitt liv. Kristi kropp - kyrkan - är en gemenskap som präglas av kärlek förankrad i förlåtelsen. Bibeltexter: Ef 3:14-21 1 Pet 2:4-5 + 9 Ef 4:1-6 + 15-16 Ps 127:1 1 Joh 3:23

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2022-09-18