Med Gud och hans vänskap

Med Gud och hans vänskap - hans Ande och ord. Guds Ande fortsätter att söka människor och bulta på hjärtats dörr även i vår tid. För att väcka oss till omvändelse och till att närma oss Jesus. Att hjälpa oss tro på löftena i ordet.

Undervisning av: Magnus Lennartsson
Inspelad: 2022-09-11