Med ett hjärta – vill vi söka Herren

Med ett hjärta - vill vi söka Herren. Den avslutande predikan i serien Med ett hjärta… Att söka Herren handlar om mer än enskilda böner, det är ett sätt att leva, att förhålla sig till Gud. När vi ständigt återkommer till honom händer någonting med våra hjärtan, och de får hamna i rytm med Jesus hjärtslag. Bibeltexterna är 5 Mos 4:29-31 och Luk 18:1-7.

Undervisning av: Carl Skarin
Inspelad: 2014-09-28