Med ett hjärta – vill vi leva

Med ett hjärta vill vi leva. Predikan av Fredrik Höggren, kyrkoherde i Ängelholms församling.

Undervisning av: Fredrik Höggren
Inspelad: 2014-09-08